I made this widget at MyFlashFetish.com.

PELAWAT

Get a free hit counter .

Sunday, August 5, 2012


NUZUL AL-QURAN-PERISTIWA PENUH IKTIBAR

 
ALLAH SWT memuliakan Ramadan melebihi bulan lain dengan memilih satu malam penuh keberkatan daripada malam Ramadan sebagai masa paling sesuai untuk diturunkan kitab suci al-Quran.
Selain al-Quran, Allah menurunkan beberapa kitab suci lain pada bulan mulia ini seperti suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan Ramadan, Taurat hari keenam dan Injil pada hari ketiga Ramadan.

Berdasarkan peristiwa penurunan kitab suci (al-Samawi) pada bulan Ramadan, jelaslah betapa agung dan mulianya bulan ini.

Sesungguhnya, penurunan (nuzul) al-Quran adalah peristiwa besar dan agung. Ia cukup hebat jika dibandingkan dengan peristiwa lain pernah berlaku di alam ini.

Justeru, setiap umat Islam seharusnya mengingati dan merenungi peristiwa nuzul al-Quran ini kerana ia menjadi asas keimanan terhadap al-Quran bahawa ia adalah kalam Allah.

Selain itu, ia adalah asas utama dalam pengakuan umat Islam terhadap kerasulan Nabi Muhammad serta keyakinan bahawa Islam itu adalah agama benar, malah satu-satunya agama diredai Allah.

Sebelum al-Quran diturunkan manusia hidup dalam kesesatan bertuhankan hawa nafsu dan menyekutukan Allah. Selepas al-Quran diturunkan, kesesatan disinari kebenaran dan hidup bertuhankan hawa nafsu berubah kepada hidup bertuhankan Allah.

Dalam erti kata lain, penurunan al-Quran membawa rahmat perubahan kepada kehidupan dan ketamadunan manusia.

Firman Allah bermaksud,

Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan batil). (Surah al-Baqarah, ayat 185)

Berdasarkan ayat di atas, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung mengangkat martabat Baginda sebagai rasul
Allah dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Petunjuk (al-Quran) dibawa Baginda SAW ini membawa perubahan besar kepada kehidupan umat manusia, khususnya masyarakat Arab jahiliah dan perubahan itu mencakupi pelbagai bidang dan aspek:

Aspek keagamaan. Bangsa Arab Jahiliah menyembah patung dan batu berhala serta menyembelih binatang ternakan di hadapan patung itu sebagai korban untuk memuliakannya.

Apabila datang agama Islam (al-Quran) membawa petunjuk dan pedoman daripada Allah, maka kehidupan jahiliah terus lenyap kerana al-Quran mengatur kehidupan seperti percaya kepada keesaan Allah, hari akhirat, syurga, neraka, mengenai ibadat seperti solat, puasa, zakat dan haji.

Jelaslah, ajaran al-Quran melarang keras amalan penyembahan patung, berhala, matahari, bulan atau makhluk lain selain Allah. Sebaliknya mereka diajar bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah.

Aspek kemasyarakatan. Bangsa Arab sebelum Islam tidak berdis
iplin dan tidak taat kepada pemimpin tetapi diturunkan al-Quran, keadaan itu berubah. Islam menyedarkan mereka erti dan pentingnya disiplin serta ketaatan dalam kehidupan.

Bagi membentuk sebuah masyarakat yang aman dan harmoni, al-Quran memberi petunjuk dan garis pemisah mengenai kriteria antara akhlak terpuji dengan akhlak tercela.

Selain itu banyak lagi dasar umum masyarakat dibawa oleh Islam seperti hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, undang-undang kekeluargaan sehinggalah kepada soal kenegaraan.

Islamlah juga yang mula mengangkat kedudukan kaum wanita dengan memberikan hak kepada mereka sesuai dengan kewanitaannya. Di samping itu, Islam menegakkan pula ajaran persamaan antara manusia dan membanteras perhambaan.

Aspek siasah (politik). Bangsa Arab sebelum Islam berada dalam keadaan berpecah-belah, ‘asabiyyah (kesukuan), berpuak dan kabilah yang sempit. Yang wujud ketika itu kaum Arab, Parsi, Tauran dan kaum lain.

Keadaan itu berubah apabila turunnya al-Quran membawa ajaran sebenar. Semua umat manusia diseru supaya meninggalkan segala bentuk ikatan jahiliah yang sempit, sebaliknya disaran supaya bersatu membentuk satu ummah.

Firman Allah yang bermaksud:

“Sesungguhnya (agama Islam) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” (Surah al-Anbiya’, ayat 92).

Begitulah Islam berjaya mengatasi sikap taksub bangsa dan warna kulit, malah menyeru semua bangsa supaya bersatu menjadi satu ummah bersaudara dan tidak lagi mengenal kelebihan kecuali berdasarkan kekuatan iman serta takwa kepada Allah.

Aspek ekonomi. Al-Quran memberikan batasan pemilikan bagi individu, masyarakat dan negara. Telah ditentukan perkara yang boleh dimiliki oleh individu dan dilarang.

Peraturan yang terdapat dalam al-Quran memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai jaminan pemenuhan keperluan asas setiap individu menurut kadar dan dalam keadaan seadil-adilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penurunan al-Quran adalah peristiwa agung dan terbesar pada Ramadan. Penurunannya telah membawa perubahan besar kepada alam ini dan berperanan mengubah kehidupan umat manusia pada masa lampau, kini dan hadapan.

Jelaslah, melalui peristiwa besar dan agung ini, hala tuju kehidupan manusia menjadi lebih kemas dan teratur dengan berpandukan petunjuk serta pedoman yang diwahyukan Allah.

Sumber: http://www.masjidnegara.gov.my

KEWAJIPAN MENYAMPAIKAN ILMU

Erti hadis: Daripada Abdullah bin ‘Amr r.a., sesungguhnya Nabi SAW bersabda;

“Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ‘ayat’ dan ceritakanlah mengenai Bani Israel. Tiada sebarang kesempitan dan dosa.”                                                       (Riwayat al-Bukhari)

Keterangan hadis:
-          ‘Ayat’ disini bermaksud nasihat atau pedoman yang membezakan perkara yang baik dan buruk.

-          Nabi SAW telah menegah daripada menceritakan tentang Bani Israil ketika hukum-hakam Islam dan tapak agama belum kukuh, kerana dikhuatiri fitnah. Apabila tiada lagi perkara yang perlu dikhuatirkan maka diizinkan agar boleh diambil iktibar.

(Fath al-Bari)

Jelas sudah seperti yang dinyatakan di dalam hadis diatas bahawa semua orang mempunyai kewajipan untuk menyampaikan ilmu. Dan ilmu yang perlu disampaikan adalah ilmu yang baik-baik.seseorang tidak seharusnya menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat seperti cara memecah masuk rumah orang lain, atau cara menipu dan sebagainya. Malah adalah tidak elok untuk mempunyai pengetahuan mengenai perkara-perkara tersebut. Namun kiranya seseorang mempunyai pengetahuan sebegitu, ia adalah suatu perkara yang tidak patut diamalkan.

Arahan daripada Nabi SAW tidak boleh diambil ringan. Sekiranya ayat daripada Rasulullah diabaikan maka ramailah umat pada zaman selepas Baginda tidak akan mengetahui banyak perkara. Tetapi alhamdulillah, umat pada masa kini masih mampu mendengar hadis-hadis daripada Baginda SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Oleh itu, ianya perlu terus disampaikan generasi ke generasi agar tidak akan luput.
Cara menyampaikan sesuatu perkara yang baik ada pelbagai. Kita boleh menyampaikan ilmu secara terus seperti guru disekolah yang secara langsung berhadapan dengan murid atau pelajar. Mahupun kita boleh menyampaikan melalui penulisan seperti buku-buku atau kitab-kitab. Penulisan yang dihasilkan akan dibaca oleh sesiapa juga. Hanya si pembaca yang dapat menentukan faedah yang didapati daripada penulisan itu mengikut keikhlasan hatinya.

Selain daripada itu, Nabi SAW juga mengarahkan diceritakan mengenai Bani Israil agar dapat dijadikan iktibar. Sedangkan sebelumnya Baginda melarang perbuatan tersebut kerana bimbang menjadi fitnah disebabkan kurangnya kekukuhan tapak agama Islam pada masa tersebut. Jika diterjemahkan ke masa moden, kita memahaminya sebagai kita adalah dibenarkan menceritakan keburukan orang lain, dan seterusnya ini boleh menjadi mengumpat. Haruslah difahami perkara yang dibenarkan Baginda adalah supaya dapat menjadi iktibar kepada semua. Kita sebagai umat Islam mahupun sesiapa juga tidak sepatutnya menceritakan keburukan orang lain. Allah amat melarang umatnya menceritakan aib diri sendiri apatah lagi orang lain.

Bersinambungan dengan hal yang berkenaan, kita janganlah menyempitkan pemikiran dan menganggap bahawa tugas menyampaikan ilmu hanyalah pada ulama, guru, dan yang berkaitan. Hakikatnya semua orang memikul tanggungjawab tersebut. Tiada lagi istilah saya tidak layak memberi nasihat. Walhal, seorang anak kecil pun layak memberi nasihat kepada yang dewasa. Malahan, nasihat yang diberikan oleh seseorang yang tidak waras juga tidak boleh diambil ringan sekiranya apa yang disampaikan itu adalah perkara benar dan betul.

Seperti yang dinyatakan dalam hadis berikut:

Erti hadis:

Daripada Zaid bin Thabit r.a., Nabi SAW bersabda: “Allah menyerikan orang yang mendengar suatu hadis daripada kami lalu ia menghafalnya sehingga ia menyampaikan kepada orang lain. Kemungkinan seseorang itu membawa suatu kefahaman kepada orang yang lebih memahami.  Berkemungkinan juga orang yang membawa suatu kefahaman sebenarnya tidak memahaminya.”

(Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi)

Kata ‘menyerikan’ dalam hadis diatas bermaksud mengelokkan akhlak dan meninggikan darjat. Subhanallah! Sungguh beruntung mereka. Allah akan mengangkat darjat mereka yang menyampaikan ilmu Allah. Sesungguhnya ilmu yang disampaikan tidak akan berkurang melainkan pemahaman ke atasnya akan semakin meningkat. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya menuntut ilmu (tafaqquh), bersungguh-sungguh mengkaji makna hadis dan merumuskan perkara yang tersingkap di sebalik suatu hadis.

Jangan kita takut kita tidak pandai untuk menyampaikan kerana kurang kefahaman. Kemungkinan orang yang disampaikan itu akan lebih memahami sesuatu perkara berbanding mereka yang menyampaikan seperti yang diperjelas dalam hadis ini. Jadi kesimpulannya, marilah kita sama-sama mewujudkan generasi berilmu, dan tidak kedekut ilmu, semoga Allah memberkati kita semua.

Wallahualam.


                            cintailah ilmu

Thursday, August 2, 2012

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN UPSR 2012
SILA KLIK    KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN UPSR 2012 

untuk melihat soalan tersebut dan anda boleh download soalan-soalan tersebut secara percuma.

LOGO DAN TEMA KEMERDEKAAN


ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA

PERKAKASAN MULTIMEDIA

MEDIUM MULTIMEDIUM