I made this widget at MyFlashFetish.com.

PELAWAT

Get a free hit counter .

Monday, September 14, 2009

KAD RAYA DARI KAK ZAN......

Thanks kak zan....raya nanti datanglah rumah sekeluarga...hehehe

KAD UCAPAN UNTUK PARA PENGUNJUNG BLOG DAN RAKAN-RAKAN
Selamat Hari Raya Adil Fitri.........
untuk semua....untuk semua sahabat-sahabat berada di dalam bloglist saya..juga kepada semua follower saya serta tak lupa juga kepada semua pengunjung blog saya yang seadanya ini...maaf zahir dan batin.

ADA KETIKANYA MATA TERSILAP MEMANDANG...
TELINGA TERSILAP MENDENGAR,LIDAH TERLANJUR BERKATA...
FIKIRAN KHILAF MENAFSIR DAN HATI SILAP MENDUGA..
MOHON MAAF ATAS SEGALANYA...

KEMAAFAN KU POHON....
IKLAS DARI KU..
::Kad Ucapan Raya Percuma

Sunday, September 13, 2009

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH


PENGERTIAN ZAKAT FITRAH
Zakat dari sudut bahasa ialah tumbuh dan bertambah. Harta yang dibayar sebagai zakat, ia sebenarnya menumbuh dan menambahkan lagi harta yang dimiliki oleh pembayar tersebut. Fitrah dari sudut bahasa ialah terbelah. Ada pun dari sudut syari‘at, maka Zakat Fitrah ialah harta yang wajib dibayar pada penghujung bulan Ramadhan. Demikian penerangan ringkas dari kamus-kamus bahasa Arab dan kitab-kitab fiqih.

Menarik untuk diperhatikan bahwa istilah Zakat Fitrah hanya dikenal dengan kedatangan Islam. Istilah tersebut tidak dikenal di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Justru ia adalah istilah yang khusus untuk Islam, tidak untuk bangsa maupun agama yang lain. [al-‘Aini – ‘Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), jld. 6, ms. 573]

Zakat fitrah juga dikenal dengan nama-nama lain, yaitu sedekah fitrah, zakat Ramadhan, zakat puasa, sedekah puasa dan sedekah Ramadhan.

Dalil Zakat Fitrah

‘Abd Allah ibn ‘Umar radhiallahu 'anhuma berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum ke atas hamba dan orang yang merdeka sama, ada lelaki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa dari kalangan umat Islam. Baginda memerintahkan agar ia dibayar sebelum orang ramai keluar menunaikan solat (Aidil Fitri). [Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, hadis no: 1503 (Kitab al-Zakat, Bab kewajipan sedekah fitrah)]

GOLONGAN YANG WAJIB MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Golongan yang wajib membayar zakat fitrah adalah seperti berikut:

Pertama:

Kewajiban zakat fitrah hanya ke atas orang Islam sebagaimana hadis ‘Abd Allah ibn ‘Umar yang telah dikemukakan sebelum ini: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah … dari kalangan umat Islam.”

Kedua:

Zakat fitrah diwajibkan ke atas orang yang mampu, yaitu memiliki kecukupan yang melebihi keperluannya untuk sehari semalam. Batas ini ditetapkan oleh para ahli fiqih mengingatkan tujuan zakat fitrah adalah untuk memenuhi keperluan orang miskin selama satu hari, yaitu pada 1 Syawal ( Aidil Fitri).

Kecukupan yang melebihi keperluannya adalah sesuatu yang sedia ada di sisinya. Oleh itu tidak perlu menjual harta, barang kemas dan sebagainya untuk mencapai taraf kecukupan.

Ketiga:

Orang-orang yang nafkah hidupnya berada dibawah tanggungan orang lain, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrahnya dibayar oleh orang yang menanggung nafkah hidupnya, berdalilkan hadis berikut:


أَنَّ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ

Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atas anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita, dari orang-orang yang kalian tanggung nafkah hidupnya. [Hasan: Dikeluarkan oleh al-Daraquthni dalam Sunannya, hadis no: 2052 (Kitab Zakat al-Fitri) dan dengan sanad yang memiliki perbincangan. al-Albani menilainya hasan berdasarkan jalan periwayatan lain yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi. Rujuk Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil (al-Maktab al-Islami, Beirut, 1985), hadis no: 835]

Siapa dan bagaimanakah kedudukan orang yang di bawah tanggungan tersebut? Syaikh ‘Abd al-Karim Zaidan hafizhahullah telah menghimpun perbincangan para ilmuan dalam persoalan ini dalam karyanya al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa Bait al-Muslim fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Muassasah al-Risalah, Beirut, 2000), jld. 1, ms. 455 dan seterusnya. Ia dapat saya ringkaskan seperti berikut:
 1. Suami tidak mampu, isteri tidak mampu. Suami isteri tidak wajib bayar zakat fitrah.
 2. Suami mampu, isteri tidak mampu. Suami membayar zakat fitrah untuk diri dan isterinya.
 3. Suami mampu, isteri mampu (memiliki harta atau bekerjaya). Suami membayar zakat fitrah untuk diri dan isterinya. Akan tetapi zakat tahunan isteri dibayar oleh isteri itu sendiri.
 4. Suami telah menceraikan isteri tetapi masih menanggung nafkahnya. Suami membayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk isteri yang telah diceraikan itu.
 5. Suami tidak mampu (miskin, muflis, kena PHK), isteri mampu. Isteri membayar zakat fitrah hanya untuk dirinya sendiri.
 6. Ibu bapa dan anak tidak mampu. Kesemuanya tidak wajib bayar zakat fitrah.
 7. Ayah mampu, anak tidak mampu. Ayah membayar zakat fitrah untuk anak-anaknya.
 8. Ayah mampu, anak mampu (biasiswa pendidikan, sudah bekerja). Masing-masing membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri.
 9. Ayah tidak mampu, ibu mampu, anak tidak mampu. Ibu membayar zakat fitrah hanya untuk dirinya.
 10. Ibubapa tidak mampu (tua, telah bersara), anak mampu. Anak membayar zakat fitrah untuk diri dan ibubapanya.
 11. Ibu sedang hamil. Tidak wajib membayar zakat fitrah untuk anak yang dikandung. Akan tetapi kebanyakan ilmuwan menganjurkannya berdasarkan tindakan para sahabat. [‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman al-Bassam – Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram (Maktabah al-Asri, Mekah, 2003), jld. 3, ms. 375]
 12. Penjaga dan anak yatim piatu tidak mampu. Kesemuanya tidak wajib membayar zakat fitrah.
 13. Penjaga mampu, anak yatim tidak mampu. Penjaga membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anak yatim piatu jagaannya itu.
 14. Penjaga mampu, anak yatim piatu mampu (memiliki harta warisan). Penjaga membayar zakat fitrah untuk dirinya dengan hartanya sendiri. Kemudian membayar zakat fitrah untuk anak yatim piatu jagaannya dengan harta anak yatim itu sendiri.
 15. Penjaga tidak mampu, anak yatim piatu mampu. Penjaga tidak wajib membayar zakat fitrah tetapi membayar zakat fitrah untuk anak yatim piatu jagaannya dengan harta anak yatim itu sendiri.
HUKUM ZAKAT FITRAH

‘Abd Allah ibn ‘Umar radhiallahu 'anhuma berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum ke atas hamba dan orang yang merdeka sama ada lelaki mahu pun wanita, anak kecil mahu pun dewasa dari kalangan umat Islam. Baginda memerintahkan agar ia dibayar sebelum orang ramai keluar menunaikan solat (Aidil Fitri). [Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, hadis no: 1503 (Kitab al-Zakat, Bab kewajipan sedekah fitrah)]

Berdasarkan hadis di atas, jumhur ilmuwan berpendapat bahwa hukum zakat fitrah ialah wajib. Ada segelintir yang berpendapat kewajibannya telah dibatalkan berdasarkan sebuah riwayat lain:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah sebelum turunnya (kewajiban membayar) zakat (tahunan). Maka tatkala disyari‘atkan (kewajiban membayar) zakat (tahunan), baginda tidak lagi memerintahkan kami (untuk membayar zakat fitrah) maupun melarang kami (dari membayar zakat fitrah). Namun kita tetap melakukannya (membayar zakat fitrah). [Sahih: Dikeluarkan oleh al-Nasai dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan al-Nasai, hadis no: 2505 (Kitab al-Zakat, Bab kewajiban sedekah fitrah sebelum disyari‘atkan zakat tahunan)]

Ibn Hajar al-‘Asqalani rahimahumullah (852H) telah menolak pendapat segelintir ini dengan hujah bahwa hadis di atas tidak menunjukkan adanya pembatalan. Sebaliknya sikap diam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah karena perintah baginda yang awal sudah mencukupi tanpa perlu untuk baginda mengulanginya. Lebih dari itu, pensyari‘atan sesuatu yang baru tidak semestinya bererti pembatalan ke atas sesuatu yang lama. [Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Dar al-Fikr, Beirut, 2000), jld. 4, ms. 139]

Selain itu ada juga yang berpendapat hukum zakat fitrah ialah sunat muakkad karena mereka memahami istilah “faradha” dalam hadis ‘Abd Allah ibn ‘Umar di atas sebagai “kadar ukuran”. al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani sekali lagi menolak pendapat ini dengan menukil hujah Ibn Daqiq al-‘Id rahimahumullah (702H), bahwa istilah “faradha” dari sudut bahasa memang bermaksud “kadar ukuran”. Akan tetapi yang diambil kira ialah maksud dari sudut syari‘at dan dari sudut ini, “faradha” ialah “kewajiban”. Maka memahami hadis ‘Abd Allah ibn ‘Umar dengan maksud kewajiban adalah lebih tepat. [Fath al-Bari, jld. 4, ms. 139]

* Sudahkah rakan-rakanku dan semua umat Islam membayar zakat fitrah...kalau belum jangan lupa tau.....

MUTIARA KATA

JANGAN ANDA TERLALU CEPAT JATUH CINTA DAN TERPEDAYA OLEH MANISNYA SENYUMAN, KERANA MENDUNG AWAN YANG TEBAL ITU PADA MULANYA JUGA KELIHATAN CAHAYA TERANG, DAN JANGANLAH ANDA TERTIPU DENGAN SENYUMAN, SESUNGGUHNYA RACUN ITU KADANGKALA DALAM MANISAN.


Thursday, September 10, 2009

TIGA TAPAK PEMBENTUKAN DAYA INGATAN

Daya ingatan yang lebih baik boleh dibentuk melalui tapak-tapak yang kukuh. Bayangkan sahaja bagaimana sebuah bangunan dapat berdiri tegak tanpa tapak yang kukuh dibinakan untuknya terlebih dahulu. Demikianlah daya ingatan. Ia adalah proses tiga langkah - mencatat, menyimpan dan memanggil kembali:

1. Mencatat
Pembentukan daya ingatan dimulakan dengan mencatat informasi. Data ini didokumentasikan dalam sistem daya ingatan jangka pendek dan disimpan dalam satu jangka waktu yang terbatas. Kalau informasi ini tidak diulang secara kerap, maklumat pada daya ingatan jangka pendek akan hilang dalam beberapa minit dan akan diisi oleh maklumat lain. Sebab itulah perlunya sesuatu informasi itu dicatat kerana membuat catatan menggabungkan tiga perilaku - melihat apa yang dicatat, membaca ketika mencatat dan merakam apa yang dicatat. Ini diperkuat dengan proses mendengar sebelumnya. Peratus untuk terlupa setelah menggabungkan tiga perilaku ini tipis, apalagi sekiranya setelah mencatat itu mengulang-ulang baca pula, paling sedikit tiga kali. Untuk lebih kekal bacalah sehingga tujuh kali.

2. Menyimpan
Apakah yang berlaku sewaktu anda menyatakan kepada diri sendiri, "Aku hendak mengingat fakta ini." Secara automatik minda anda akan bertindak menghantar maklumat itu ke gedung ingatan jangka panjang untuk disimpan. Ia kekal disitu, cuma masalahnya apabila anda tidak kerap menyebut-nyebutnya, getaran-getaran yang bersambung kepadanya akan mengendur dan akhirnya beku. Sebab itulah anda terlupa maklumat penting berkenaan, yang sebenarnya bukanlah hilang tetapi lorong ke arah situ sudah mula terkambus kerana tidak pernah dilalui lagi. Samalah halnya seperti lorong yang kita bina untuk menghubungkan ke sesuatu tempat, kemudian kita biarkan sahaja. Lama-kelamaan lorong itu akan ditumbuhi semak samun hingga anda tidak akan bertemu atau mengingatinya lagi. Ingat! mallumat penting tidak hilang tetapi dikirimkan ke daya ingatan jangka panjang dan disimpan.

3. Memanggil kembali

Kerja-kerja memanggil maklumat yang disimpan akan hanya bergantung pada sebaik mana maklumat ini diingat buat pertama kalinya. Sebab itulah proses mengingat perlu dilakukan dengan kaedah yang betul bersungguh-sungguh. Semua perbuatan sambil lewa akan hanya membazirkan fungsi otak yang sebenarnya boleh menjadi alat perakam yang terbaik untuk mengingat apa saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja.

Tuesday, September 8, 2009

PENAT JUGAK JAGA PERIKSA......


Hari ni jaga periksa UPSR.....first time jaga peksa ni...dulu pernahlah jaga peksa PMR...penat jugak rupanya jaga budak-budak ni...maklumlah dalam bulan Ramadan nak makan minum tak boleh...sorang lagi pengawas UPSR tu bangsa cina, so bolehlah dia makan minum....geram je....sabar banyak je aku....huhuhuhuhu..

Masih ada lagi 2 hari lagi..esok rasenya tak penat sebab dalam sejam je jaga peksa...yang paling mencabar hari Khamis ni sebab sampai petang...ADOIIIIIIII.....gerenti lepak habissssssssss....hhehhehe

Dugaannnnnnnnnnnn semua tu......

LAILATUL QADAR

MALAM LAILATUL QADAR


Hukum Iktikaf


Hukumnya sunat muakkadah (Yang benar-benar dituntut) pada 10 hari terakhir ramadhan kerana mengharapkan malam lailatul-qadar.


Jadual Malam Lailatul QadarBerkata Imam Ghazali Rahimahullah "lalilatul qadar itu ialah pada malam-malam ganjil didalam sepuluh hari terakhir ramadhan." . Beliau juga memberikan formula mendapatkannya seperti jadual dibawah:


Jika awal Ramadhan, jatuh pada hari Ahad atau Rabu, malam Lailatul Qadarnya pada malam 29 Ramadhan


Jika awal Ramadhan, jatuh pada hari Isnin, malam Lailatul Qadarnya pada malam 21 Ramadhan


Jika awal Ramadhan, jatuh pada hari Selasa atau Jumaat, malam Lailatul Qadarnya pada malam 27 Ramadhan


Jika awal Ramadhan, jatuh pada hari Khamis, malam Lailatul Qadarnya pada malam 25 Ramadhan


Jika awal Ramadhan, jatuh pada hariSabtu, malam Lailatul Qadarnya pada malam 23 Ramadhan


Berkata Sheikh Abu Hasan "semenjak aku baligh, aku tidak pernah terlepas mendapatkan malam lailatul qadar dengan kaedah tersebut"

Kaedah ini diambil dari kitab Mathlak Badraian karangan Muhammad Daud Al Fathani, Rujuk Mukasurat 65

Moga-moga ianya berguna dalam kita meniti hari-hari terakhir ramadhan kerana mengharapkan ganjaran malam lailatul qadar itu tinggi nilainya seperti beramal 1000 bulan (Rujuk Surah Al Qadr) iaitu bersamaan 83 tahun.

Kita tidak dapat yakini, adakah kita dapat lagi menemui ramadhan di tahun hadapan kerana ajal maut tidak memilIh umur, masa dan tempat . Oleh itu janganlah kita mendabik dada akan sempat hidup lagi dihadapan hari.

Lakukanlah dalam urusan duniamu seolah-olah awak akan hidup selamanya, dan buatlah urusan akhiratmu seolah-olah awak akan mati esok hari.

Wallahu 'alam bis sawab.

MUTIARA KATA


SESUATU PEKERJAAN YANG DICAPAI DENGAN BERSUSAH PAYAH ITU LEBIH LAZAT HASILNYA DARIPADA SUATU HASIL YANG DIPEROLEH DENGAN MUDAH

Monday, September 7, 2009

NUZUL AL-QURAN


NUZUL AL-QURAN
Sememangnya sudah menjadi tradisi bagi kita umat Islam, pada setiap tanggal 17 Ramadhan kita akan mengadakan peringatan Nuzul Al-Quran.

Bahkan hampir di seluruh negeri-negeri Islam, pemerintahan setempat secara rutin melaksanakan peringatan tersebut setiap tahun, yang sering-kali digabungkan dengan peristiwa Perang Badar Al-Kubra (terjadi pada 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijrah, ketika umat Islam pertama kali melaksanakan shaum Ramadhan).

Peristiwa nuzul al-Quran menjadi satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi SAW hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab al-Quran yang ada pada kita hari ini. Peristiwa Nuzul al-Quran berlaku pada malam Jumaat, 17 Ramadan, tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhamad SAW. Perkataan ‘Nuzul’ bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi SAW maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia al-Quran.

‘Al-Quran’ bererti bacaan atau himpunan. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan pelbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Kalimah al-Quran, sering dicantumkan dengan rangkai kata ‘al-Quran mukjizat akhir zaman’ atau ‘al-Quran yang mempunyai mukjizat’. Malah inilah sebenarnya kelebihan al-Quran tidak ada satu perkara pun yang dicuaikan atau tertinggal di dalam al-Quran. Dengan lain perkataan segalanya terdapat di dalam al-Quran. Firman Allah:

Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan). (Al-An’am:38)

al-Quran adalah hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia.. Segala isi kandungan al-Quran itu benar. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Nur bererti cahaya yang menerangi, al-Furqan bererti yang dapat membezakan di antara yang hak dan batil dan al-Zikr pula bermaksud yang memberi peringatan.

Dalam sejarah kehidupan Nabi SAW ayat al-Quran yang mula-mula diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibrail ialah lima ayat pertama daripada surah Al-‘Alaq. maksudnya:

”Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan mu yang menciptakan (sekalian makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhan mu Yang Maha Pemurah, -Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al-‘alaq:1-5)

BILA DAN BAGAIMANA AL-QURAN DITURUNKAN

Terdapat dua pendapat mengikut ahli sejarah, termasuk pendapat para ahli hadis, tentang Al-Quran yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw.

Pendapat pertama menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Isnin tanggal 17 Ramadhan, 13 tahun sebelum hijrah (6 Ogos 610 M). Pendapat kedua pula menyatakan bahawa Al-Quran telah diturunkan pada malam Isnin, tanggal 24 Ramadhan (13 Ogos 610 M). Pendapat yang pertama adalah berdasarkan ayat 41 dari Surah Al-Anfaal, manakala pendapat kedua dasarnya adalah ayat 1 Surah Al-Qadr dan ayat 1-4 Surah Ad-Dukhan.

Walaupun tradisi Nuzul Al-Quran telah lazim diperingati pada tanggal 17 Ramadhan, namun sesungguhnya pendapat kedua adalah lebih kuat dan lebih mungkin benarnya. Ini adalah kerana malam Lailatul Qadar yang dipercayai sebagai malam turunnya Al-Quran bukanlah terjadi pada tanggal 17 Ramadhan.

Adapun dalam firman Allah SWT pada ayat 41 surah Al-Anfaal, yaitu: "…jika kamu beriman kepada Allah dan apa-apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad saw) pada hari Furqan,iaitu di hari bertemunya dua pasukan (diperang Badar, antara muslimin dan kafirin)…" (TTQ 8 : 41) Ayat tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan Nuzul Al-Quran.

Tetapi sebenarnya ayat tersebut merupakan penjelasan tentang hukum pembahagian harta rampasan perang (seperti yang terdapat pada awal ayat tersebut). " Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, RasulNya, kerabat-kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan)…" (TTQ 8 : 41).

Dan apabila diteliti dengan lebih lanjut, yakni dengan menghubungkan hadis-hadis tentang turunnya Al-Quran, iaitu pada Lailatul-Qadar dan kelahiran Rasullullah pada hari Isnin serta pada catatan-catatan waktu di dalam takwim, maka akan diperolehi kesimpulan yang lebih tepat, iaitu Al-Quran diturunkan pada hari Isnin, malam 21 bulan Ramadhan, 13 tahun sebelum Rasullulah saw berhijrah ke Madinah.

Menurut para mufassirin, Al-Quran yang diturunkan pada malam "Lailatul Qadar" sebagaimana disebut di atas adalah Al-Quran yang turun sekaligus di "Baitul Izzah" di langit dunia. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan ke bumi dan diterima Rasullullah sebagai wahyu terjadi secara beransur-ansur selama sekitar 23 tahun.

Adapun ayat-ayat yang pertama diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw adalah ayat 1-5 surah Al-'Alaq.

Dan peristiwa ini terjadi ketika nabi saw sedang bertahannus (menyendiri) di Gua Hira. Sedangkan ayat Al-Quran yang terakhir sekali diturunkan adalah ayat-ayat riba iaitu ayat 278 sehingga 281 dari surah Al-Baqarah.

NUZUL al- Quran Dan Lailatul Qadar http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=2084
rujukan: http://www.al-azim.com/masjid/ramadhan1425/nuzul/home.htm

Maklumat lain

Bila dan Bagaimana Al-Quran diturunkan.
Fungsi Al-Quran
Kandungan (isi) Al-Quran
Al-Quran dan perubahan dalam kehidupan
Fadhilat Al-Quran
Cara-cara Al-Quran diwahyukan
Hikmah diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur
Ayat-ayat Makkiyyah dan Ayat-ayat Madaniyyah
Adab-adab membaca Al-Quran
Nama-nama Al-Quran

Sunday, September 6, 2009

KEJAYAAN DAN KEGAGALAN ITU ADALAH UJIAN

Bismillahirrahmanirrahim….

Assalamualaikum w.b.t…

Firman Allah s.w.t :

"Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? " (Al-'Ankabut:2)

Sahabat yang dikasihi sekalian…marilah sama-sama kita berfikir sejenak mengingati Allah yang maha kuasa….yang tidak ada tandinganNya…yang sentiasa mengatasi dalam segenap perkara…yang menciptakan kita sebagai sebaik-baik kejadian..subhanallah…

Firman Allah:

“Dan boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu amat baik untuk kamu dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai pula amat buruk untuk kamu. Allah Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah:216)

Ingatlah sahabat semua..sesungguhnya Allah itu maha adil kepada semua makhlukNya…setiap yang dijadikan mempunyai hikmahnya…perlulah diingati supa kita semua tidak sekali-kali berburuk sangka dengan Allah kerana amatlah rugi bagi orang yang bersangka terhadap Allah rabbul a’lamin..

Firman Allah:

“Dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu; (dengan sangkaan kamu yang salah itu) maka menjadilah kamu dari orang-orang yang rugi!” (As-Fusshilat:23)

Ayuh sahabat semua..sedarlah bahawa,Kejayaan itu adalah ujian,kegagalan itu juga ujian…jangan kita jadikan kejayaan kita sebagai suatu yang dinamakan ‘al-istidraj’ kerana perkara ini adalah perkara yang disukai oleh musuh kita iaitu syaitan,yanag mana dengan sedaya upaya memesongkan kita daripada Allah…jangan pula kita jadikan kegagalan kita itu sebagai suatu yang menjauhkan diri kita dengan Allah..kerana segala itu adalah ujian Allah untuk melihat kesabaran kita….

Sudah pasti ada dikalangan pembaca yang menyatakan “memanglah cakap senang,kalau kena kepada diri sendiri baru tahu macam mana perasaan”….Ya…memanglah perit rasanya menghadapi sebuah kegagalan…amatlah sukar untuk menerima dan menghadapinya..tetapi,perlulah ditanam didalam diri bahawa sesuatu yang baik dan berkualiti itu akan tercapai dengan kesulitan yang kadangkala menyeksa diri…justeru,sama-samalah kita kuatkan diri…

Sesungguhnya inilah masanya untuk kita bermuhasabah diri diatas segala apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita…sebenarnya Allah rindukan rintihan hambanya..oleh itu,rukuk dan sujudlah kepadanya memohon keberkatan hidup dan semoga dipermudahkan urusan-urusan yang mendatang…

Kepada sahabat-sahabat pembaca sekalian..jika kita mempunyai sahabat yang kurang Berjaya untuk kali ini…inilah masanya untuk kita tunjukkan kasih sayang seorang sahabat kepada sahabat yang lain…penulis juga pernah merasakan perkara ini…apa yang boleh diperkatakan,sahabat adalah penting pada ketika kita dalam keadaan lemah…ingatlah!..sahabat adalah ikatan ukhwah yang disandarkan dengan islam yang akan membantu dan menyenangkan sahabatnya yang lain ketika susah dan senang….

Firman Allah:

“Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang juga diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahkannya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau membebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu kepada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunlah kesalahan kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir". “ (Al-Baqarah:286)

Sekian.....


SELAMAT ULANG TAHUN....


Selamat Ulang Tahun yang ke 9 untuk 'my beloved baby' NUR AINA IZZATI BINTI ALI semoga panjang umur, murah rezeki dan berjaya dalam segala hal yang diceburi. Semoga menjadi seorang anak yang solehah dan berjaya dalam pelajaranmu dan hidupmu. Hari ini sempena menyambut ulang tahunnya kami sekeluarga akan berbuka di restoran 'Bakau Di Muara' di Lumut. Menu tak tahu lagi........tengah fikir......hehehheheh

Happy Birthday
Happy Birthday, click to get more Happy Birthday Glitter Animated Greetings Graphic Comments now
Happy Birthday
Get more Glitter Animated Greetings Graphic Comments atGlitter Animated Greetings Graphic Comments

Saturday, September 5, 2009

BUAT KALIAN SAHABAT : ANDAI RAMADAN INI YANG TERAKHIR........

Andai kau tahu ini Ramadan terakhir tentu siangnya engkau sibuk berzikir tentu engkau tak akan jemu melagukan syair rindu mendayu..merayu. ..kepada- NYA Tuhan yang satu andai kau tahu ini Ramadan terakhir tentu solatmu kau kerjakan di awal waktu solat yang dikerjakan.. .sungguh khusyuk lagi tawadhu' tubuh dan qalbu...bersatu memperhamba diri menghadap Rabbul Jalil... menangisi kecurangan janji "innasolati wanusuki wamahyaya wamamati lillahirabbil 'alamin" (sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku... kuserahkan hanya kepada Allah Tuhan seru sekalian alam) andai kau tahu ini Ramadan terakhir tidak akan kau sia-siakan walau sesaat yang berlalu setiap masa tak akan dibiarkan begitu saja di setiap kesempatan juga masa yang terluang alunan Al-Quran bakal kau dendang...bakal kau syairkan andai kau tahu ini Ramadan terakhir tentu malammu engkau sibukkan dengan bertarawih.. .berqiamullail. ..bertahajjud. .. mengadu...merintih. ..meminta belas kasih "sesungguhnya aku tidak layak untuk ke syurga-MU tapi...aku juga tidak sanggup untuk ke neraka-MU" andai kau tahu ini Ramadan terakhir tentu dirimu tak akan melupakan mereka yang tersayang mari kita meriahkan Ramadan kita buru...kita cari...suatu malam idaman yang lebih baik dari seribu bulan andai kau tahu ini Ramadan terakhir tentu engkau bakal menyediakan batin dan zahir mempersiap diri...rohani dan jasmani menanti-nanti jemputan Izrail di kiri dan kanan ...lorong-lorong redha Ar-Rahman Duhai Ilahi.... andai ini Ramadan terakhir buat kami jadikanlah ia Ramadan paling bererti...paling berseri... menerangi kegelapan hati kami menyeru ke jalan menuju redha serta kasih sayangMu Ya Ilahi semoga bakal mewarnai kehidupan kami di sana nanti Namun teman... tak akan ada manusia yang bakal mengetahui apakah Ramadan ini merupakan yang terakhir kali bagi dirinya yang mampu bagi seorang hamba itu hanyalah berusaha...bersedia ...meminta belas-NYA wahai tuhan ku tak layak kesyurgamu ... namun tak pula aku sanggup ke Nerakamu ... kami lah hamba yang mengharap belas darimu "ya Allah jadikan lah kami hamba-hambamu yang bertaqwa.. ampunkan dosa-dosa kami kedua ibubapa kami, dosa semua umat-umat islam yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia" Amin.....

"Andai benar ini Ramadan terakhir buat saya NOOR AZRINA BINTI MAZLAN SEKELUARGA MAAFKAN SEMUA KESALAHAN YANG PERNAH SAYA LAKUKAN"

KELEBIHAN MEMBACA AL-QURANKelebihan Membaca al-Quran dengan Bertarannum :

Daripada al-Barra’ bin ‘Azib RA memberitahu sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud: “ Hiasilah bacaan al-Quraan anda dengan suara yang elok.”( HR Abu Daud dan al-Nasie )

Diriwayatkan bahawa Raulullah SAW suka mendengar bacaan dari sahabat-sahabat baginda terutamanya bacaan Abu Musa al-Asyhari. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah saw telah bersabda : “ Sesungguhnya bertuah engkau wahai ( Abu Musa ) kerana Allah swt telah menurniakan seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud.”( HR al-Bukhari dan Muslim). Maksudnya Baginda Rasulullah saw telah memuji keindahan suara Abu Musa yang menyerupai suara Nabi Daud AS.

Dalam Hadis yang lain Baginda bersabda yang bermaksud: “ Lagukanlah bacaan al-Quran itu, bukan dari kalangan kami orang yang tidak mahu melagukan bacaan al-Quran. Dan sebaik-baiknya menagislah ketika membaca al-Quran, jika tidak dapat menangis buat-buatlah menangis.”( HR al-Bukhari )

Dalam sabda Baginda yang lain bermaksud : “ Allah sangat suka mendengar Nabi SAW yang selalu mengelokkan suara untuk melagukan bacaan al-Quran dalam bentuk bacaan yang nyaring.” ( HR al-Bukhari dan Muslim )

Cuba lihat pada diri kita, sibuk sangatkah kita sampai tidak ada masa dengan perutusan Allah swt yang penuh pengajaran dan panduan???. Fikir-fikirkanlah wahai teman-temanku....................

TAZKIRAH RAMADAN

10 TANDA HATI YANG SAKIT

Hasad dengki
Syak wasangka
Mudah putus asa
Serakah harta dunia
Keluh kesah / merungut-rungut
Tidak redha terhadap takdir Allah
Tidak malu berbuat dosa dan maksiat
Tidak merasa syukur terhadap nikmat Allah
Membesar diri
Memandang rendah terhadap orang lain


KELEBIHAN BERSAHUR

Makin lama dah tak tahu nak masak apa untuk bersahur ni......Pening juga kepala apa nak masak pagi-pagi buta untuk membuka selera. Nak makan yang panas-panas pula tu....Tak bersahur tak boleh juga nanti takut tak larat pula. Lagipun bukan ke berkat kalau kita bersahur....dan banyak kelebihan kalau kita bersahur.

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:
"Telah bersabda Rasulullah SAW 'Sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya" (HR Bukhari, Muslim dari Anas bin Malik r.a.)

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan berkah (barakah) ialah ganjaran dan pahala. Dikatakan sahur itu mengandungi barakah, kerana sahur menguatkan dan menambah semangat dalam berpuasa serta dapat membantu meringankan beratnya.

Selanjutnya Ibnu Hajar menambahkan:
"Yang jelas sahur itu merupakan suatu perbuatan yang mengikuti sunnah, berbeda dengan perbuatan Ahli Kitab, memelihara terhadap ibadah, menambah semangat, menolak pengaruh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar, atau merupakan kesempatan bersedekah kepada orang lain dengan mengundangnya makan sahur bersama, dan juga dapat dilanjutkan dengan menzikir atau berdoa, kerana waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa".

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA

PERKAKASAN MULTIMEDIA

MEDIUM MULTIMEDIUM